bonus veren bahis siteleri
istanbul evden eve nakliyat green tour cappadocia
DOLAR

28,9329$% 0.05

EURO

31,3275% -0.08

ÇEYREK ALTIN

3.141,00%-0,28

BİST100

7.962,34%3,14

BİTCOİN

1209058฿%0.4137

RİPPLE

17.69%-1.49575

a

Buca Belediye Meclisi 5 Nisan Toplanıyor

1- Mülkiyeti Belediyemize ait 38180 ada, 14 parsel, 105,00 m2, Bitişik Nizam 2 (iki) Kat imar durumlu ve yapı kayıt belgeli taşınmaz malın, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanununun 16.maddesi hükümleri gereğince satışının yapılması istemine dair önerge.

2- Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 45082 ada 2 parsel nolu 213,00m² yüzölçümlü taşınmazın, 66/213(66,00)m²’si Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz adına kayıtlı 66,00m²’lik hissenin, 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemine dair önerge.

3- 8192 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazda bulunan Belediyemize ait 1.956,48m²’lik hisse ile ilgili; anılan taşınmaz üzerinde inşa edilecek öğrenci yurdu için Tınaztepe Üniversitesi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması; ayrıca Tınaztepe Üniversitesi’den ecrimisil ile ilgili tahakkuk ettirilen tutarın alınmaması ve talep tarihinden itibaren Tınaztepe Üniversitesi’nden ecrimisil tahakkuk ettirilmemesi talebinin de görüşülerek bir karar alınması istemine dair önerge.

4- Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi (tapuda Tınaztepe Mahallesi), 21N-IIb imar paftada, 50045, 5072 ve 5073 adanın ortasında kalan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Park Alanı” kullanım kararında kalan kamuya terkli alanda yapılması önerilen 5.00 metre x 8.00 metre ebadında toplamda 40.00 m2 ’lik Trafo Alanı Belirlenmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği istemine dair önerge.

5- Güneybatıda Karabağlar İlçe sınırı kesişimin bir noktası olan 1 (Y:512090.44 X:4251279.05) nolu noktadan başlayıp kuzeydoğuya giderken Hürriyet mahallemiz ile komşu olan Konak İlçesi Zafertepe ve 2.Kadriye mahalleleri sınırı, Çaldıran Mahallemiz ile komşu olan Konak İlçesi 2.Kadriye, 19 Mayıs, Lale ve Mehtap Mahalleleri sınırı, Çamlık Mahallemiz ile komşu olan Konak İlçesi Mehtap ve İsmet Paşa Mahalleleri sınırı Ufuk mahallemiz ile komşu olan Konak İlçesi ismet Paşa, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı ve Çınartepe Mahalleleri sınırına kadar olan ve Bornova İlçe sınırının bir noktası olan 210 (Y:516305.67 X:4252623.47) nolu noktada son bulan yaklaşık 5943 metrelik kısım ilçemiz ile Konak İlçesi arasındaki sınırımız olarak belirlenmiş olup, belirlenen bu sınır çalışmasının karara bağlanması istemine dair önerge.

6- 05 Mayıs 2010 tarih ve 2010/92 sayılı Meclis Kararıyla Belediyemizde kullanılan mevcut tanıtıcı amblem olan sarı zemin üzerine lacivert daire ile çizilen amblemin değiştirilme ihtiyacı hasıl olduğundan, eski ambleme ilişkin 05 Mayıs 2010 tarih ve 2010/92 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, gerek mavi zemin üzerine beyaz daire ile çizilen, üstte ve altta beyaz renkle büyük harflerle, üstte Buca altta Belediyesi yazan, yazı bitiminde önce beyaz ince daire, ardından kalın beyaz daire içinde ortası tamamen beyaz dolguyla dolu, üzerinde mavi renkte küçük dairelerden oluşan, üç tane ile başlayıp, altında iki tane ile devam eden ve yine altında tek tane ile biten, tekli tanenin içinde Belediyemizin resmi kuruluş tarihi olan 1923 yazan, 1 adet üzüm salkımından oluşan amblemin, gerekse beyaz zemin üzerine mavi daire ile çizilen, üstte ve altta mavi renkle büyük harflerle, üstte Buca altta Belediyesi yazan, yazı bitiminde önce mavi ince daire, ardından kalın mavi daire içinde ortası tamamen mavi doluyla dolu, üzerinde beyaz küçük dairelerden oluşan, üç tane ile başlayıp, altında iki tane ile devam eden ve yine altında tek tane ile biten, tekli tanenin içinde Belediyemizin resmi kuruluş tarihi olan 1923 yazan 1 adet üzüm salkımından oluşan amblemin yeni Buca Belediyesi amblemi olarak kullanılması istemine dair önerge.

7- İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 41439 ada, 21 parsel nolu 359,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 356,00/359,00(356)m²’lik hissemizin, 3m2’lik hisse sahibi olan H***** Ö** isimli vatandaşa satılması talep edilmiştir. Söz konusu 356m²lik Belediyemiz hissesinin satılıp satılmayacağı hususunun 3194 sayılı yasanın 17. Maddesi gereği değerlendirilerek; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemine dair önerge.

8- Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 557 ada 61 parsel nolu 536,67m² yüzölçümlü taşınmazın, 7138/53667 (71,38)m²’si Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz adına kayıtlı 71,38m²’lik hissenin, 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemine dair önerge.

9- Buca İmar ve İnş. San. Tek. Hizm. A.Ş.’nin talebi doğrultusunda, 01.10.2019 tarih ve 2019/112 sayılı Meclis kararının iptal edilerek, Üzümkent İmar ve İnş.San.Tek.Hizm.A.Ş.’nin talebi doğrultusunda, Belediyemize ait eski 1527 parsel, yeni 52105 ada 65 parsel no.lu taşınmazın, “İlçemizdeki çiftçiliğin özendirilmesi ve gelişmesi amacıyla kompos tesislerin kurulması, seracılık, yumurta tavukçuluğu ve diğer çiftçilik faaliyetlerinde” kullanılmak üzere kullanım süresinin de Sayın Meclisimizce belirlenerek ayni sermaye olarak verilmesi istemine dair önerge.

10- Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Buca İmar ve İnş. San. Tek. Hizm. A.Ş. olarak, 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. ve 9. fıkralarında aranılan şartlara istinaden; Yıldız pazar yerinde haftanın bir günü giyim pazarı kurup işletmesi istemine dair önerge.

V- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyesi M****** İ***’nin vermiş olduğu yazılı Meclis Üyesi Önergesi ile;Scootterların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kaldırımlara yanlış park edilmesi, özellikle şehir merkezleri ve ana arterlerde yaya trafiğini sıkıntıya sokmaktadır. Kaldırımların dar olması nedeniyle, yaya trafiği için az alan kalmaktadır. Bu durum karşısında yayaların güvenli yürüyüşlerini engellemekte ve güvenliklerini tehlikeye atmaktadır. Scootterları kullanmayı tercih edenlerin yanlış park emesi sonucu, özellikle ilçemizde yaşayan engelli bireyler içinde büyük problem oluşturmaktadır. Engellilerin kullandığı tekerlekli sandalyeler, çocuklu aileler ve yaşlılarımız Scootterların park edildiği alanları kullanamaz hale gelmektedir. Bu nedenlerle, Scootterların kaldırımlara yanlış park edilmesinin önlenmesi, firma yetkilileriyle de temas kurularak bu araçları kullanacak olanlara yanlış park etmemeleri hususunda bilgilendirici materyaller hazırlanarak ilçenin farklı noktalarında duyurularının yapılması ya da belediye olarak scootterların park edilebileceği alanların belirlenmesi istemiincelenmiş olup;

İlgili önergenin kamu yararı gözetilerek olumlu değerlendirilmekle bu aşamada Belediye Meclisi tarafından karar verilmesine yer olmadığına ve önergenin ilgili birimlerce takibinin yapılmasına bu sebeplerle önergenin İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Esnaf ile Kültür, Sanat, Spor Komisyonlarınca oy birliği ile REDDİNE dair rapor.

2- Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bucakut Arama Kurtarma Birimi Yönetmelik Taslağı”nın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) fıkrası gereği görüşülerek karara bağlanması istemiincelenmiş olup;

Hukuk Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

3- Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri tarafından verilen yazılı önerge ile; Kozağaç Mahallesi 282/8 Sokaktaki şu an mevcutta “Sivaslılar 1” diye anılan parka, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut TAŞAR isminin verilmesi istemiincelenmiş olup;

Kozağaç Mahallesi 282/8 Sokaktaki şu an mevcutta Sivaslılar 1 diye anılan parka, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut TAŞAR isminin verilmesinin İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık ile Kültür, Sanat, Spor Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

VI- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN, HENÜZ KARARA BAĞLANAMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- İzmir İli, Buca İlçesi sınırları içinde yaklaşık 208 hektarlık alanda “Buca İlçesi Kentsel Yerleşik Alan 1. Etap Planlama Bölgesi”ne (Barış, Çamlık, Dicle, Laleli, Menderes, Şirinkapı, Ufuk, Yaylacık, Yiğitler Mahallesi) yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Hizmet Alım İşi sunulmuş olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemi.

2- L18b-11c1c pafta, 20131 ada, 5 parsel, 317,92 m2, Serbest Nizam 2 (İki) Kat imar durumlu, yapı kayıt belgeli taşınmaz malın, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16. maddesi hükümleri gereğince satışının yapılması istemi.

3- Buca İlçesi, Kozağaç Mahallesi (tapuda Dumlupınar Mahallesi), 21N-IId imar paftada, 45001, 45002 ve 45003 adanın ortasında kalan kamuya terkli Park Alanı’nda yapılması önerilen 5.00 metre x 8.00 metre ebadında Trafo Alanı Belirlenmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği istemi.

4- Buca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 203/47 Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi kapsamında, zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi istemi.

5- Buca İlçe sınırlarında, depreme dayanıklı yapıların tasarlanması amacıyla zemin özelliklerinin iyileştirilmesi ve Betonarme yapı tasarımlarında alınması gereken önlemlere yönelik Plan Notu Önerisi sunulmuş olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemi.

6- 7151 ada 1 parsel nolu 134.212,00m²’lik taşınmaz içerisinde yer alan tarihi Forbes Köşkü’nün korunup, bakımının yapılması ve kamu hizmetlerinde kullanılabilmesi için 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin (h) bendinde belirtildiği üzere Belediyemizce kiralanabilmesi için (Kiralama süresinin de Sayın Meclisimizce belirlenerek) aynı yasanın 18. Maddesinin (e) bendine göre karar alınması istemi.

7- Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 40121 ada, 3 parsele ilişkin 670/1 sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi kapsamında zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi istemi.

8- Buca İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 50151 ada, 2 parsele ilişkin 694/38 sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi kapsamında zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi istemi.

VII – DENETİM KOMİSYONUNUN RAPORU İLE İLGİLİ MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

VIII- FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

IX- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

X- DİLEK VE TEMENNİLER

XI- MECLİS TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.