Buca Bilim Şenliği İçin Başvurular Başladı

0
264

4007 BİLİM ŞENLİKLERİ ÇAĞRISI AÇILDI!

Elektronik Başvuru Son Tarihi 28 Şubat 2022 (Saat 17.30)

4007 programı; bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

Programa başvurular;

· http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ve

· ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.

Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp onay verilmesi için son tarih 28 Şubat 2022 saat 17.30‘dur. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopya gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Başvuru aşamasında aşağıdaki görevlerde bulunan kişilerin E-imza almış olmaları gerekmektedir:

– Proje yürütücüsü

– Projenin Yürütüldüğü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayın.

Proje öneri formları için tıklayın.

E-İmza Başvurusu için tıklayınız.

Proje Başvuru Sistemi (PBS) ile ilgili bilgilendirme sunumu için tıklayın.

E-imza ile ilgili sorunlarınız için: eimza@tubitak.gov.tr

Gündem Buca Tüm Görüşlerinize Açıktır.