Buca Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı Yapıldı

0
278

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı gerçekleşti.

Çalıştaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral ve Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer de katılım gösterdi.

Sivil Gözetimi Projesi nedir?

Demokratik haklar ile kişi hak ve özgürlüklerinin vatandaşlar tarafından kullanımını teminat altına almak, İçişleri Bakanlığı ile Vali ve Kaymakamların kolluk kuvvetleri üzerindeki denetim ve gözetim yetkilerinin etkinliğini artırmak, şeffaf, katılımcı, vatandaş odaklı bir sivil gözetim sistemi oluşturmak amacıyla hazırlanan Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi, kolluk birimleri ile sivil toplum kuruluşları arasında ‘sivil gözetim’ kavramı üzerinde genel bir anlayış birliği oluşturmayı, Avrupa Birliği örnek uygulamaları ve proje çıktıları kapsamında Türkiye’de etkin bir sivil gözetimin yasal çerçevesini oluşturmayı, iç güvenlik kuvvetlerinin etkin bir biçimde denetlenebilmesi için İçişleri Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir.

Gündem Buca Tüm Görüşlerinize Açıktır.