Dr. Oktay Gökdemir Vefat Etti

0
1338

Dr. Oktay Gökdemir geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cumhuriyet Tarihi doktoru olan Gökdemir uzun süre Dokuz Eylül Üniversite Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük emekleri olan, uzun yıllar Dokuz Eylül Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeliği ve APİKAM Müdürlüğü görevlerini başarıyla yürütmüş ülkemizin Cumhuriyet tarihi konusunda en üretken tarihçilerinden, Buca aşığı, yiğit Atatürkçü, devrimci, ilerici, çağdaş ve hümanist büyüğümüz Oktay Gökdemir abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

Erhan Kılıç, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük emekleri olan, uzun yıllar Dokuz Eylül Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeliği ve APİKAM Müdürlüğü görevlerini başarıyla yürütmüş ülkemizin Cumhuriyet tarihi konusunda en üretken tarihçilerinden, Buca aşığı, yiğit Atatürkçü, devrimci, ilerici, çağdaş ve hümanist büyüğümüz Oktay Gökdemir abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun Oktay Hocam…” paylaşımına yer verdi.

DR. OKTAY GÖKDEMİR KİMDİR? 
Tarih araştırmacısı. 9 Mayıs 1963 doğumlu. Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1985) mezunu. 1987 yılında okutman olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsüne atandı. Yüksek lisans (1988) ve doktorasını (1994) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konularında DEÜ’de tamamladı. 1990-96 arası Buca Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1997’de geçtiği Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yardımcı doçent oldu. 2001 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.Makaleleri 1993 yılından itibaren Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Yeni Türkiye, Bilim ve Ütopya, Düşünen Siyaset, Cumhuriyet Kitap dergilerinde, 1999’da “Radikal İslâm” konulu bir makalesi Frankfurt’ta yayımlandı. Uluslararası bilimsel toplantılarda alanıyla ilgili bildiriler sundu.Eserleri: Kurtuluş Savaşı’nda Akhisar (1990), Tarişbank Tarihi (Hüsnü Erkan ve diğerleriyle, 1993), Cumhuriyete Giden Yol (1998).

OKTAY GÖKDEMİR ÇALIŞMALAR

KİTAPLAR

 1. Cumhuriyet’e Giden Yol, Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği Yay., Önel – Werlag, Köln, 1998.
 1. Tarişbank Tarihi, Hüsnü Erkan ve Diğerleriyle, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay., İzmir 1993.
 1. Kurtuluş Savaşı’nda Akhisar, Akhisar Belediyesi Kültür Yay., İzmir 1990.
 1. Tariş Tarihi, Zeki Arıkan ve Diğerleriyle, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay., İzmir 1993.
 1. Gelenekten Geleceğe 65 Yıllık Birikim: ESHOT Tarihi, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından basımda. (2009).

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. “Der Radikale İslamismus İm Kontexst Der Globalisierung Und Der Glokalisierung Diskussion”, Globalisierung Migratıon Und Multikultiralitat, Frankfurt, 1999, s. 61-68.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA  BASILAN BİLDİRİLER

 1. “Küreselleşme ve Post-Modernizm Tartışmaları Karşısında Ulus Devletlerin Konumu”, Tarih ve Milliyetçilik I. Ulusal Tarih Kongresi 30 Nisan-2 Mayıs 1997, Mersin Üniversitesi Yay., Mersin 1998.

ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA  BASILAN BİLDİRİLER

 1. “Problems Of Republican İn Turkey Within The Context Of Globalisation”, Global And Local New Trends İn Hıstoriography and Museology, İTÜ, Maçka, Tesisleri, 9-11 Aralık 1999. Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay., İstanbul 2001.
 1. “Quelques Reflexion Sur L’image de L’autre et des Elements Nationalistes Histoire dans le Livres Turc” ,Europa Forum 2000, Korfu – Hellas, 2002.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİŞERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. “19. Yüzyıl Osmanlı Tütün Tarımında Reji Kolculuğu ve Sivil Direniş”, Tarih ve Toplum, Kasım, 1998.
 1. “1908 Devrimi Üzerine” , Tarih ve Toplum, Nisan, 1996.
 1. “Batı Anadolu’da Sivil Direnişin Yapısal Sorunlarına İlişkin Bir Belge”, Mayıs, 1995.
 1. “I. Uluslar arası Tarih Kongresinin Ardından”, Tarih ve Toplum, Haziran, 1993.
 1. “Tarihi Okumak Tarihçiyi Okumaktır: Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi Üzerine Düşünceler”, Toplumsal Tarih, Kasım, 1999.
 1. “Müdafaa-yı Hukuk Cemiyetleri’nden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne”, Toplumsdal Tarih”, Nisan, 2000.
 2. “Bir Mülazım-i Evvelin Savaş Anıları”, Toplumsal Tarih, Ekim, 1999.
 1. “XIX. Yüzyılda Osmanlı Borçları ve Mali İflas”, Yeni Türkiye, Osmanlı Özel Sayısı, C: II, Mart – Nisan, 2000.
 1. “Barışçı, Evrensel, Çağdaş Bir Tarih”, Bilim ve Ütopya, Aralık, 1994.
 1. “Tarih ve Milliyetçilik Kongresi’nin Düşündürdükleri”, Toplum ve Bilim, Yaz, 1997.
 1. “700. Yıl Osmanlı Tartışmaları Üzerine”, Düşünen Siyaset, Ağustos – Eylül1999.
 1. “Bir Politik Söylem Aracı Olarak Futbol”, Düşünen Siyaset, Mart, 1999.
 1. “Lozan”, Siyaset, (Temmuz), 1997.
 1. “19. Yüzyılda Batı Anadolu’da Tütün Kaçakçılığı”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, DEÜ, Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar., İzmir, 1992.
 1. “İşgal Yıllarında Bir Batı Anadolu Kasabasında Fiyatlar”, DEÜ, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, DEÜ, Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar., İzmir, 1991.
 1. “Erken Cumhuriyet Döneminde Sivil Toplum: Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Üzerine Bazı Gözlemler”, Bilanço, 1998, TETTV., Yay., İstanbul, 1998.
 1. “Demokrasi Sürecinde Türkiye’de İslamcılık”, Cumhuriyet Kitap Dergisi, Eylül,  1998.
 1. “Tarihimiz ve Cumhuriyet”, Cumhuriyet Kitap Dergisi, Nisan 1998.
 1. “Bir Anadolu Ereninin Kaleminden Efsaneden Gerçeğe: Hacı Bektaş – Veli, Cumhuriyete Kitap Dergisi, Aralık 1998.
 1. “Akdenizin Kitabı”, Cumhuriyet Kitap Dergisi, Ekim 1998.
 1. “Yeni Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Düşündürdükleri”, İmece, Mayıs 2005, Sayı7, Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Dergisi, İzmir.
 1. “Küresel Düzene Latin Amerika Alternatifi”, Cumhuriyet Strateji Dergisi, 2 Ocak 2006.
 1. “Yerelden Evrensele Uzanan Bir Kurum Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi”, İpekyolu, Mersin Kent Yaşam Dergisi, Kasım 2008, Sayı: 06, s. 50-52.
 1. “19. Yüzyıl Sonunda Buca Belediyesi’nin Doğuşu”, İzmir Tarih ve Toplum, Sayı: 2, Eylül – Ekim – Kasım 2008, s. 32-39.
 1. “ ‘İzmir’ Soyadını Alan Kurtarıcı: Yüzbaşı Şerafettin”, “9 Eylül 1923 İl gün gibi…”, Dergi, İBB – Cumhuriyet Gazetesi İmecesi, 9 Eylül 2006, s.28-30.
 1. “Fahrettin Altay”, “9 Eylül 1923 İl gün gibi…”, Dergi, İBB – Cumhuriyet Gazetesi İmecesi, 9 Eylül 2006, s. 25-26.
 1. “1922 İzmir Yangını”, “9 Eylül 1923 İl gün gibi…”, Dergi, İBB – Cumhuriyet Gazetesi İmecesi, 9 Eylül 2006, s.38-40.
 1. “İşgal, İlk Kurşun ve Kurtuluş”, “9 Eylül’ün 86. Yılında Cumhuriyet’in İzmir’i”, Dergi, İBB – Cumhuriyet Gazetesi İmecesi, 9 Eylül 2008, s. 8-18.
 1. “Ateşin Gelini”, “9 Eylül’ün 86. Yılında Cumhuriyet’in İzmir’i”, Dergi, İBB – Cumhuriyet Gazetesi İmecesi, 9 Eylül 2008, s. 19-28.
 1. “Atatürk ve CumhuriyetCumhuriyet’in Majino Hattı İzmir”, “9 Eylül’ün 86. Yılında Cumhuriyet’in İzmir’i”, Dergi, İBB – Cumhuriyet Gazetesi İmecesi, 9 Eylül 2008, s.53-64.
 1. “Tarihi Hava Gazı Fabrikası’ndan Çağdaş Bir Kültür Kompleksine”, “9 Eylül’ün 86. Yılında Cumhuriyet’in İzmir’i”, Dergi, İBB – Cumhuriyet Gazetesi İmecesi, 9 Eylül 2008, s.90-97.
 1. “Körfezin Mavisi Yeşili İle Buluştu”, “9 Eylül’ün 86. Yılında Cumhuriyet’in İzmir’i”, Dergi, İBB – Cumhuriyet Gazetesi İmecesi, 9 Eylül 2008, s. 97-100.
 1. “Pak Bahadır’ın Arkadaşlarına Doğal Yaşam Alanı”, “9 Eylül’ün 86. Yılında Cumhuriyet’in İzmir’i”, Dergi, İBB – Cumhuriyet Gazetesi İmecesi, 9 Eylül 2008, s. 101 -105.
 1. “Gerçek Küllerinden Çıkıyor: 1922’de İzmir’i Kimler Yaktı?”, “İşgalden Kurtuluşa İzmir”, Dergi, İBB – Cumhuriyet Gazetesi İmecesi, 9 Eylül 2007, s. 124 -127.
 2. “Kent ve Bellek, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi”, “Geçmişten Geleceğe Yerel Kümlik, Tarihi Kentler Birliği Dergisi, Associatıon Of Hıstorıc Towns and Regıons, Sayı: 15, s. 42-45.
 1. “Türkiye’de Gençlik Harketlerinin Tarihi Üzerine”, Kent Kültürü ve İzmir Toplantıları (I-II), EGE – KOOP, İzmir, 2006, s. 133-139.
 1. “Fransız Kaynaklarının Işığında 1922 İzmir Yangını”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Enstitüsü, Sayı: 15, İzmir 2009, s. ….

PANELLER

 1. “Yeni İlk öğretim Müfredatı ve Tarihsel  Empati”, Eğitimde Yeni Arayışlar Paneli, 16 Mayıs 2005, Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi.
 1. “Cumhuriyet ve Yurttaşlık İlişkisi”, CHP İl Örgütü Cumhuriyet Paneli, 31.10.2006, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi.
 1. “Cumhuriyet ve Demokrasi”, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi’ndeki Cumhuriyet Paneli, 02.11.2006, Buca Eğitim Fakültesi Konferans Salonu.
 1. “Eski Türk Devletlerinde Demokrasi ve Devlet Geleneği”, Lozan Mübadilleri Derneği – Cumhuriyet Paneli, 05.11.2006, İsmet İnönü Sanat Merkezi – Fuar.
 1. “İzmir’de Matbaacılığın Tarihi”, İzmir’i Sevenler Derneği – İzmir’de Matbaacılık Paneli, 31.01.2007, APİKAM Araştırma Salonu.
 1. “ Cumhuriyet’i Düşünmek”, Devrim Kanunları’nın 83. Yılı Paneli, 03.03.2007, Narlıdere AKM.
 1. “Köy Enstitülerinden Günümüze”, Köy Enstitüleri Paneli, 28.05.2007, APİKAM Araştırma Salonu.
 1. “Türkiye’de Cumhuriyet’in Tarihsel ve Düşünsel Kökenleri”, İBB Cumhuriyet Paneli, 27.10.2007, İsmet İnönü Sanat Merkezi.
 1. “Cumhuriyet Özgürlüktür”, Balçova Belediyesi Sevdamız Cumhuriyet Paneli, 29.10.2007, Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu, Balçova.
 1. “Dünya Barışını Tehdit Eden Küreselleşme Olgusu”, Barış Derneği – 1 Eylül Dünya Barış Günü Paneli, 01.09.2008, İsmet İnönü Sanat Merkezi – Fuar.

KONFERANSLAR

1.      “46. Yılında 27 Mayıs Askeri Müdahalesi ve Düşündürdükleri”, CHP Konak İlçe Başkanlığı, 24 Mayıs 2006.

2.      “Atatürk Gençlik ve Ulusal Bağımsızlık” CHP İzmir İl Başkanlığı, 19 Mayıs 2006.

3.      “Cumhuriyet ve Demokrasi”, Çiğli Belediyesi, 29 Ekim 2006.

4.      “Cumhuriyetin Eğitim Felsefesi ve Köy Enstitüleri” Çiğli Belediyesi,18 Nisan 2006.

5.      “Türkiye’de Üniversite Gençliğinin Sorunları”, Ege-Koop – Buca Belediyesi İşbirliği ile düzenlenen Gençlik Sorunları Paneli, Buca Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 23 Mayıs 2006.

6.      “1915 Sarıkamış Dramı: Bir Savaş Trajedisinin Düşündürdükleri, İdadik Dağcılık Kulübü , Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi, 23 Ocak 2006.

7.      “1915 Sarıkamış’ı Anmak” TRT İNT, Memleketten Haber Var Programı, 1 Saatlik Canlı Yayın, Ocak 2006.

8.      “Cumhuriyet Döneminde Laik Eğitim”, Eğit-Der Buca, Buca Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 18 Mayıs 2006.

9.      “Cumhuriyetin Örnek Öğretmen Modelleri: Köy Enstitülü Öğretmenler, Eğitim- Sen Akhisar Şubesi, 19 Nisan 2005

10.  “Yapılandırmacı Eğitim Felsefesi Işığında Türkiye’de Tarih Eğitiminin Olabilirliği”, Eğitim-Sen Muğla Şubesi, 16 Nisan 2005.

11.  “Tarih Eğitimi ve Sorunları”, Eğitim-Sen Aliağa Şubesi , Petrol-İş Konferans Salonu, 24 Aralık 2005.

 12.  “Atatürk’ü Düşünmek”, Atatürk’ü Anma Konferansı, 14.11.2006, Gazi İlköğretim Okulu, Alsancak.

13.  “ Cumhuriyet Devrimi’nin Yılmaz Savaşçısı Uğur Mumcu”, Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri, 26.01.2006, Buca Atatürkçü Düşünce Derneği Lokali.

14.  “Kent Belleğinde Yeni Gelişmeler”, Milli Kütüphane Perşembe Konferansları, 11.01.2007, Konak.

15.  “Atatürk’ün Akhisar’a Gidişinin 84. Yılı Üzerine”, Akhisar Atatürkçü Düşünce Derneği, 05.02.2007, Akhisar Kültür Merkezi.

16.  “20. Yüzyılın En Büyük Devrimcisi: Atatürk”, 10.11.2006, İzmir Deniz Koleji.

17.  “Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Faili Meçhul Cinayetler”, Adalet ve Demokrasi Haftası, Uğur Mumcu’yu Anma Etkinliği, 24.01.2007, APİKAM Araştırma Salonu.

18.  “İzmir’in İşgali”, 16.05.2007, Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu.

GAZETELERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.      “Üniversiteyi Yeniden Düşünmek”, Radikal İki, 20.07.2003.

2.      “Üniversiteler ve Beşik Ulemalığı”, Radikal İki, 11 Temmuz 1999.

3.      “Türban Bir Özgürlük Sorunu Mudur?”, Radikal İki, 18 Temmuz 1999.

4.      “42. Yılında 27 Mayıs Üzerine”, Radikal İki, 26.05.2002.

5.      “Gerçekten Bizi Düşünseler”, Radikal İki, 13.10.2002.

6.      “Statüko Mu, Değişim Mi?”, Radikal İKİ, 04.04.2004.

7.      “Erken Seçim Olasılığı ve CHP”, Radikal İki, 08.01.2006.

8.      “Erken Seçim ve AKP”, Radikal İki, 15.01.2006.

9.      “Yarın Çok Geç Olabilir”, Cumhuriyet, 05.01.1991.

            10.  “Kubilay’ın Emaneti”, 22.12.2006, Cumhuriyet Gazetesi – Ege Eki.

11.  “Leon Kontante’nin İzmir Kitabı”, 02.03.2007,Cumhuriyet Gazetesi- Ege Eki.

12.  “Mahmut Esat Bozkurt ve Ulusal Sol”, Yenigün Gazetesi, 10.01.2009.

13.  “Altay ve İzmir’in Efsane Futbolcusu: Vahap Özaltay, 03.01.2009.

14.  “Kentler Onlara Sahip Çıkanlarındır”, Yenigün Gazetesi, 27.12.2008.

15.  “Menemen’de Bir Devrim Şehidi: Mustafa Fehmi Kubilay”, Yenigün Gazetesi, 20.12.2008.

16.  “Çağdaş Bir İzmirlinin Adı, Çağdaş Bir Sanat Merkezine…”, Yenigün Gazetesi, 13.12.2008.

17.  “140 Yıllık Gelenek: İzmir Büyükşehir Belediyesi”, Yenigün Gazetesi, 06.12.2008.

18.  “Öncü Bir İzmirli: Mustafa Necati”, Yenigün Gazetesi, 29.11.2008.

19.  “Önemli Bir Kaynağın Işığında İzmir Faytonları”, Yenigün Gazetesi, 22.11.2008.

20.  “Havagazı Fabrikası Çağdaş Bir Kültür Kompleksi Oluyor”, 1 Yenigün Gazetesi, 5.11.2008.

21.  “İzmir’in İçme Suyu Tarihi, Yenigün Gazetesi, 08.11.2008.

22.  “Atatürk’ün İzmir Günleri”, Yenigün Gazetesi, 07.11.2008.

23.  “İzmir’de Futbol ve Göztepe”, Yenigün Gazetesi, 01.11.2008

24.  “Ihlamur Kokulu Bir Levanten Çiçeği: Buca”, Yenigün Gazetesi, 25.10.2008

25.  “Cumhuriyet’in İzmir’i ve İzmirlileri”, Yenigün Gazetesi, 18.10.2008.

26.  “Yüzyıllık Çınar: Asansör”, Yenigün Gazetesi, 11.10.2008.

27.  “Adalet, Uhuvvet, Müsavat, II. Meşrutiyet’in Yüzüncü Yılı”, Yenigün Gazetesi, 04.10.2008.

BİLDİRİLER

1.      “Köy Enstitülerinden Günümüze Türk Eğitim Sisteminin Sorunları”, Köy Enstitülerinin 66. Kuruluş Yıldönümü Çalıştayı, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi, 15-17 Nisan 2006.

2.      “Eski İtfaiye Binasından Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’ne”, Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik I, Sempozyum 21-22 Mayıs 2007, Ankara, s. 197-201.

3.      “Mustafa Necati’nin Yaşam Çizgisinde İzmir ve İzmirlilik”, Ölümünün 80. Yıldönümünde Mustafa Necati ve Cumhuriyet Eğitim Devrimi Sempozyumu, 2-3 Ocak 2009, İzmir, s. 131-139.

SÖYLEŞİLER

1.      “İzmir Fatihi Yüzbaşı Şerafettin’in Annesi Maçkalıydı”, Söyleşi, Ege Karadeniz, Yıl: 3, Sayı: 7, Kasım 2007, s. 46-48.

2.      “Unutulan Bir Travma: İzmir Yangını”, Yeni Aktüel, Sayı: 167, 14-24 Eylül 2008, s. 70-74.

3.      “İzmir’in Belleğine Görüntülü Yolculuk”, İzmir Life, Temmuz 2008, s. 40-43.

RADYO SÖYLEŞİLERİ

1.      “Kubilay ve Menemen Olayı”, 20.12.2006, Can Radyo, Bornova.

2.      “Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi”, 21.05.2007, TRT Int. Radyo.

TELEVİZYON KONUŞMALARI

1.      “Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Üzerine”, 23.09.2007, İzmir TV.

2.      “Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Üzerine”, 28.09.2007, Biz TV.

3.      “Sözde Ermeni Soykırımı”, 15.10.2007, Kanal Ege – Ana Haber Bülteni.

SERGİLER

            1. İzmir Kent ve Sağlık Sergisi – Metin Yazarlığı – İzmir Büyükşehir Belediyesi

            2. Cumhuriyet’in İzmirlileri Sergisi – Metin Yazarlığı – İzmir Büyükşehir Belediyesi

            3. Bir Devrim Çiçeğidir Cumhuriyet Sergisi – Metin Yazarlığı – İzmir Büyükşehir Belediyesi

            4. Dünden Bugüne İnsan Hakları Sergisi – Metin Yazarlığı – İzmir Büyükşehir Belediyesi

PROJELER

İzmir’de Gettolaşmanın Yarattığı Sosyo-Ekonomik Sorunlar: Marjinalleşme ve Entegrasyon (Doğan Duman ve Hakkı Uyar ile birlikte), YÖK Ocak 2002.

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DÜZEYİNDE VERDİĞİ DERSLER

Lisans Düzeyinde:  Tarih Bilimine Giriş, Tarih Yazıcılığının Sorunları, Siyasal Düşünceler Tarihi, Tarih ve Ötekiler, Tarih ve Post-modernizm, Siyaset Bilimine Giriş, İnsan Hakları Eğitimi, Türk Kültür Tarihi, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi.

Yüksek Lisans Düzeyinde: Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Cumhuriyet Tarihi Yazıcılığının Sorunları, Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları, Küreselleşmenin Yarattığı Sorunlar veTürkiye.

Doktora Düzeyinde:  Milliyetçilik ve Milliyetçilik Kuramları.

Gündem Buca Tüm Görüşlerinize Açıktır.